Chúng tôi luôn tạo ra những website
thật sự nổi bật

Thiết kế UX/UI
Chúng tôi cung cấp thiết kế CNTT có chức năng và đáp ứng tốt nhất cho các công ty và doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Quản lý website
Có thể đồng thời quản lý và chuyển đổi thông tin từ máy chủ này sang máy chủ khác mà không làm gián hoạt động của website
Bảo mật dữ liệu
Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn, lưu trữ ở nơi an toàn và bảo mật trong khi vẫn duy trì khả năng truy cập của nó.
Tối ưu hóa webstie
Chúng tôi đề xuất các kế hoạch khả thi & thiết thực để chuyển đổi tối ưu website dựa trên nhu cầu của đối tác.
Kế hoạch cơ sở hạ tầng
Litech tính đến tất cả các điều kiện và ngân sách cần thiết cho kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng.
Cải tiến tường lửa
Tăng cường sức mạnh và tính bảo mật của tường lửa để bảo vệ dữ liệu trực tuyến khỏi các nguồn độc hại.